GHSS Balanthode

GHSS Balanthode


Children's Day Celebration

Posted: 10 Dec 2014 11:41 PM PSTLearning - In the lap of nature

Posted: 10 Dec 2014 11:39 PM PST
 "ഗുരു മുഖത്ത് നിന്ന് - പ്രകൃതിയുടെ തണലിൽ പരിലസ്സിച്ചു ഒരു നുറുങ്ങു അറിവ് " ഗുരുകുല വിദ്യാഭാസം അനുസ്മരിപ്പിച്ച ഒരു കാഴ്ച സ്കൂൾ കാമ്പുസിൽ നിന്ന് .

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home