G H S S Patla

G H S S Patla


Posted: 08 Dec 2016 06:44 AM PST

പട്ള യൂത്ത്  ഫോറത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന   കരിയർ  ഗൈഡൻസും  വ്യക്തിത്വ വികസന ക്‌ളാസും 

                                                                          ചിത്രങ്ങളിലൂടെ 


Posted: 08 Dec 2016 05:50 AM PST

നവ കേരളം  ഹരിതകേരളം 

ഗവ: ഹയർസെക്കണ്ടറി  സ്കൂൾ പട്ള 
വിവിധ പരിപാടികൾ 
No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home