G H S S Patla

G H S S Patla


Posted: 18 Aug 2016 09:32 AM PDT

മെസ്റ്റ 2016 അവാർഡ് നേടിയ 8A ക്ലാസ്സിലെ ഷെഫിൻ മുഹമ്മദ് ടി പി .M S F നടത്തിയ ടോപ് 10 അവാർഡിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തി ഒന്നാമതെത്തി .2015 -16 വർഷത്തെ USS വിജയി കൂടിയാണ് ഷെഫിൻ .വാർഡ് മെമ്പർ എം എ മജീദാണ് അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചത് .

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home