Gupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


MATHS WORKSHOP

Posted: 10 Feb 2016 07:53 AM PST

ഗണിതമൂലയിലേക്ക്  ആവശ്യമായ പഠനോപകരണങ്ങൾ പാഴ് വസ്തുക്കളും  മറ്റു വേസ്റ്റു മെറ്റീരിയൽസും ഉപയോഗിച്ചു കുട്ടികൾ നിർമ്മിക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home