കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


പരീക്ഷ എഴുതും- ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ

Posted: 23 Feb 2016 06:45 AM PST

  ഇത്തവണത്തെ എസ്എസ് എല്‍ സി പരീക്ഷയെഴുതുന്ന 134 കുട്ടികള്‍ക്കായി സ്കൂളില്‍ കൌണ്‍സലിംഗ് ക്ലാസ്നടത്തി.
പ്രദീപ്‌ മാലോം ക്ലാസ്നയിച്ചു .
നാലുമാസം മുന്‍പ്  മറ്റൊരു കൌണ്‍സലിംഗ്ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. 

' വണ്ടര്‍ലാ പരിസ്ഥിതി-ഊര്‍ജ്ജസംരക്ഷണ പുരസ്കാരം '' കക്കാട്ട് സ്കൂളിന്

Posted: 23 Feb 2016 06:27 AM PST

വണ്ടര്‍ലാ വാട്ടര്‍ തീം പാര്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഈ വര്‍ഷത്തെ പരിസ്ഥിതി-ഊര്‍ജ്ജസംരക്ഷണ പുരസ്കാരം കക്കാട്ട് സ്കൂളിന്  ലഭിച്ചു.


ലോകമാതൃഭാഷാദിനാചരണം::: ചിത്രങ്ങളും പത്രവാര്‍ത്തകളും

Posted: 23 Feb 2016 06:48 AM PST

 ''എന്‍റെ ഭാഷ മലയാളം''
എന്ന് കുട്ടികള്‍
പ്രദര്‍ശനപ്പലകയില്‍
എഴുതുന്നുമാതൃഭാഷാപ്രഭാഷണവും ബംഗ്ലാദേശ് ഭാഷാസമരത്തിലെ (1952) രക്തസാക്ഷിഅനുസ്മരണവും:  ഇ പി രാജഗോപാലന്‍

                                                                        പത്രവാര്‍ത്തകള്‍


No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home