G H S S Patla

G H S S Patla


Posted: 15 Jul 2015 09:14 AM PDT

ഇത് പത്താം ക്ലാസ്സുകാരി നഫ് സീലയും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുഞ്ഞനുജത്തി നൂര്‍ജഹാനും കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലെ അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍, കയറി കിടക്കാന്‍ ഒരിടം പോലും ഇല്ലാത്തവര്‍. ഇവരെ സഹായിക്കാന്‍ പട് ല കൈ കോര്‍ക്കുന്നു.

Posted: 15 Jul 2015 09:05 AM PDTപൊന്‍ പുലരി ക്ലബ്ബ് പെരുന്നാള്‍ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ മൈലാഞ്ചിയിടല്‍ മത്സരത്തില്‍ നിന്ന്

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home