കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


വിജ്ഞാനോത്സവം

Posted: 15 Jul 2015 08:53 AM PDT

ജൂലൈ 21 ന് ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക്
 യുറീക്ക വിജ്ഞാനോത്സവം / സ്കൂള്‍തല മത്സരം
 

ചാന്ദ്രദിനം---

Posted: 15 Jul 2015 08:45 AM PDT

ഇത്തവണത്തെ ചാന്ദ്രദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഹൈസ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായി മള്‍ടിമീഡിയ ക്വിസ്മത്സരം നടത്തുന്നുണ്ട്

പാര്‍ക്കിലെ ചുമര്‍ശില്പം

Posted: 15 Jul 2015 08:55 AM PDT

സ്കൂള്‍ പാര്‍ക്കിലെ സ്ലൈഡറിന്‍റെ ഭിത്തിയില്‍ ശ്യാമ ശശി--ഇവിടത്തെ അദ്ധ്യാപകന്‍ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം--രചിച്ച സിമന്‍റ് റിലീഫ്.
ബങ്കളം നാട്ടിലെ  പഴയ  ജീവിതരംഗങ്ങളുടെ ആലേഖനമാണിത്.കേന്ദ്രരൂപമായ
വലിയ കാളവണ്ടിച്ചക്രം കാലത്തിന്‍റെ പ്രതീകമായിരിക്കവേതന്നെ,  ഇപ്പോള്‍ പാര്‍ക്ക് നിര്‍മിച്ച സ്ഥലം പണ്ട്‌ കാളവണ്ടിപ്പാത ആയിരുന്നതിന്‍റെ ഓര്‍മ കൂടി ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്.

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home