കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


വായനാമത്സരം--വിജയികള്‍

Posted: 04 Jul 2015 07:42 PM PDT

കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൌണ്‍സില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വായനാ മത്സരം--സ്കൂള്‍തലമത്സരം ജൂലൈ രണ്ടിന് നടന്നു.ലിനെക്സ്‌ കൃഷ്ണ,അമല്‍ പി.സന്തോഷ്‌,അശ്വിന്‍പി.സന്തോഷ്‌ എന്നിവര്‍ വിജയികള്‍

ബഷീര്‍----ജീവചരിത്രപ്രദര്‍ശനം

Posted: 04 Jul 2015 07:31 PM PDT

ബഷീര്‍----ജീവചരിത്രപ്രദര്‍ശനത്തിനായി ഒരുക്കിയ പാനലുകളില്‍ ഒന്നാമത്തേത്.  എഴുപതോളം പാനലുകള്‍--ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പുകളും അപൂര്‍വ്വ ചിത്രങ്ങളും- സ്കൂള്‍ ഓഡിറ്റോറിയമാണ് വേദി

ബഷീര്‍ സ്മൃതി-വാര്‍ത്ത‍....1

Posted: 04 Jul 2015 07:11 PM PDT


No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home