G H S S Patla

G H S S Patla


Posted: 26 Jun 2015 10:02 AM PDT

ഡങ്കിപനിക്കെതിരെ ജാഗരൂകരായി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍  

കമുങ്ങിന്‍ തോട്ടങ്ങള്‍ ശുചീകരിക്കുന്നു

 ജെ.എച്ച്.ഐ.റോബിന്‍ ബോധവല്ക്കരണ ക്ലാസെടുക്കുന്നു

 

 

Posted: 26 Jun 2015 09:43 AM PDT

മയക്കു മരുന്ന് വിരുദ്ധ ദിനം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ റാലി നടത്തിNo comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home