Gupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


വായനാവാരം പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം 19.6. 17

Posted: 19 Jun 2017 08:24 AM PDT

വായനാവാരം  പരിപാടികൾ SMC ചെയർമാൻ  K.B. കുട്ടി ഹാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുസ്തക പരിചയം, ക്വിസ്, റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണം,  ലൈബ്രറി പ്രദർശനം, വായനാ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കൽ എന്നിവ ആസൂത്രണം ചെയ്തു.

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home