St.Ann's A U P School

St.Ann's A U P School


മലയാളത്തിളക്കം സ്കൂള്‍ തല ഉദ്ഘാടനം

Posted: 04 Mar 2017 12:59 AM PST


കേരളസംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന്‍റെ നവീന പദ്ധതിയായ മലയാളത്തിളക്കം സ്കൂള്‍ തല ഉദ്ഘാടനം ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ശ്രീമതി. മോത്തിറാണി ടിച്ചര്‍ ഉദ്ഘാടനംചെയ്തു.ചടങ്ങില്‍ മോത്തിറാണി ടീച്ചര്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് ആശംസകള്‍ അറിയിച്ചു.തുടര്‍ന്ന് മൂന്നാം ക്ലാസ്സ് അദ്ധ്യാപകരായ ശ്രീമതി.ശാന്തകുമാരി ടീച്ചര്‍,മിഥുന്‍ ടി.വി എന്നിവര്‍ ക്ലാസ്സുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്തു.

5 മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട ക്ലാസ്സിനു ശേഷം കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള മാറ്റം അദ്ധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ഏറെ ആശ്ചര്യത്തോടെ നോക്കിക്കണ്ടു.

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home