G H S S Patla

G H S S Patla


Posted: 10 Mar 2017 06:47 AM PST


സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ICT പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ അധ്യാപകരോടൊപ്പം വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുകയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഫലവത്താക്കുന്നതിനും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനും IT@school വിഭാവനം ചെയ്ത പുതിയ പദ്ധതിയായ  ഹായ് സ്കൂള്‍ കളിക്കൂട്ടത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഔപചാരികമായ തുടക്കം ഈ മാസംമാരംഭിക്കുകയാണല്ലോ. കുട്ടിക്കൂട്ടം അംഗങ്ങള്‍ക്ക് അവധിക്കാലത്ത് നടക്കുന്ന പരിശീലനത്തിന് മുന്നോടിയായായുള്ള പരിശീലനം പത്താം തീയതി ജി എച്ച് എച്ച് എസ്‌ പട് ള യിൽ നടന്നു .പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഔപചാരിക ഉൽഘാടനം പി ടി എ  പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സയ്ദ് നടത്തി .ചടങ്ങിൽ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് ശ്രീമതി കുമാരി റാണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ എം സി ചെയർമാൻ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു  ,SITC ശ്രീ പ്രദീപ്  കുമാർ യു ,JSITC  ശ്രീമതി സജിത തുടങ്ങിയവർ ക്ലാസ് നയിച്ചു .സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ സതീശൻ കുഞ്ഞിപ്പുരയിൽ സ്വാഗതമാശംസിച്ചു .No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home