G H S S Patla

G H S S Patla


Posted: 26 Jan 2017 11:05 PM PST

കേരള പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം സ്കൂൾതല  ഉത്ഘാടനം 

കേരള പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം സ്കൂൾതല  ഉത്ഘാടനം വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ എം എ മജീദ് അവർകൾ ഇന്ന് രാവിലെ നിർവഹിച്ചു  പ്രസ്തുത ചടങ്ങിൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സെയ്യദ് ,എസ്  എം സി  ചെയർമാൻ  ശ്രീ  സി എച്ച്  അബൂബക്കർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു .No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home