Gupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


BRC TRAINER MUNICIPAL CHARGE

Posted: 18 Oct 2016 09:15 AM PDT

കാഞ്ഞങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചാര്ജുള്ള BRC TRAINER ശ്രീമതി സുധ.കെ.വി  ഇന്ന് സ്‌കൂളിൽ വരികയുണ്ടായി.  IEDC ചുമതലയുള്ള ശ്രീമതി ലേഖയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.ക്‌ളാസ്സുകളും ഓഫീസും സന്ദർശിച്ചു.

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home