കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


പത്രവാര്‍ത്ത

Posted: 21 Oct 2016 06:48 PM PDT


കക്കാട്ട് സ്കൂള്‍ ശാസ്ത്ര-ഗണിതശാസ്ത്ര ഓവറോള്‍ ചാമ്പ്യന്മാര്‍

Posted: 21 Oct 2016 10:33 AM PDT

രാജാസ് ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂളില്‍ വച്ച് നടന്ന ഹൊസ്ദുര്‍ഗ് സബ് ജില്ലാ ശാസ്ത്ര മേളയില്‍ ശാസ്ത്രവിഭാഗത്തിലും ഗണിതശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിലും കക്കാട്ട് സ്കൂള്‍ ഓവറോള്‍ ചാമ്പ്യന്മാരായി.  ശാസ്ത്ര മേളയില്‍ എല്‍.പി വിഭാഗത്തില്‍ 21പോയന്റോടെയും, ‌യു.പി വിഭാഗത്തിലും ഹൈസ്കൂള്‍ വിഭാഗത്തിലും 27 പോയന്റോടെയും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ആകെ 82പോയന്റോടെ ഓവറോള്‍ ചാമ്പ്യന്‍ ഷിപ്പും നേടി.
ഗണിതമേളയില്‍ 223 പോയന്റോടെയും ഓവറോള്‍ ചാമ്പ്യന്മാരായി. ഐ ടി മേളയില്‍ 23പോയന്റോടെ ഹൈസ്കൂള്‍ വിഭാഗത്തില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനവും 33പോയന്റെടോ ഓവറോള്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി.


Science Fair

Maths fair

Work Experience

IT fair

ചിത്രകലാകേമ്പ്

Posted: 21 Oct 2016 08:39 AM PDTNo comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home