കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


സെമിനാര്‍:'മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യവും''

Posted: 23 Aug 2016 08:36 AM PDT


കര്‍ഷകദിനം

Posted: 23 Aug 2016 08:24 AM PDT

കര്‍ഷകദിനത്തില്‍ ബങ്കളം പ്രദേശത്തെ ഉത്സാഹിയായ കര്‍ഷകന്‍ എം വി കുഞ്ഞമ്പു കുട്ടികളുമായി വയലനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കിട്ടു.  അധ്വാനത്തിന്‍റെയും വിളവെടുപ്പിന്‍റെയും അനുഭവങ്ങള്‍ കുട്ടികള്‍ സശ്രദ്ധം മനസ്സിലാക്കി. കുഞ്ഞമ്പുവേട്ടനെ വേഷ്ടി പുതപ്പിച്ച് ആദരിച്ചു.

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home