G.W.U.P.SCHOOL PANATHUR

G.W.U.P.SCHOOL PANATHUR


വാര്‍ഷികം 2016

Posted: 02 Mar 2016 07:57 AM PST


സ്വാഗതംSir. P.V.VARGEESE U.P.HM

Add caption
അധ്യക്ഷന്‍ Mr.P.THAMBAN,PTA President
Report. Sir. Manojkumar C. HMHS
ഉദ്ഘാടനം  ;Mr.P.G.MOHANAN,PRESIDENT,GP.Panathady.
പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കല്‍;Mr.M.Narayanan.Member.Dist.Panchayath KSD
പഠനമികവ് പുരസ്കാര വിതരണം;MrM.C.Madhavan
.Chairman.Vikasanakaryam.GP.Panathady
SUCHITHRA. School LEADER
നന്ദി;ഫിലിപ്പോസ്.K.M
സമ്മാന ദാനം;Mrs.Rejanidevi R.C(Chairperson.ക്ഷേമകാര്യം GP.Panathady.

നക്ഷത്ര നിരീക്ഷണ ക്യാംപ്

Posted: 02 Mar 2016 06:56 AM PST

നക്ഷത്ര നിരീക്ഷണ ക്യാമ്പ് 11/2/2016 വ്യാഴാഴ്ച  സുനില്‍ മാഡക്കല്‍ നേത്രുത്വം നല്‍കുന്നു.മികവ്2016

Posted: 02 Mar 2016 06:38 AM PST

EDU FEST 2016 AT GUPS PRANTHERKAVU HELD ON 8/2/2016


No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home