കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


ഗണിത സെമിനാര്‍- കക്കാട്ട് സ്കൂളിന് മികച്ച വിജയം

Posted: 16 Nov 2015 09:07 AM PST

ഹൊസ്ദുര്‍ഗ് ഉപജില്ലാ ഗണിത സെമിനാറില്‍ യു.പി വിഭാഗത്തില്‍ ആറാം തരത്തിലെ ആര്‍ദ്ര പ്രഭാകരനും ഹയര്‍ സെക്കന്ററി വിഭാഗത്തില്‍ പ്ലസ്സ് വണ്‍ ക്ലാസ്സിലെ ഗോപിക. പി.ഇ യും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തോടെ ജില്ലാ മത്സരത്തിന് യോഗ്യത നേടി.
ആര്‍ദ്ര പ്രഭാകരന്‍


No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home