ജി എല്‍ പി എസ് ചുളളി.

ജി എല്‍ പി എസ് ചുളളി.


GOTRASARADHI

Posted: 18 Jul 2015 12:13 AM PDT

                    GOTH RA  SARADHI JEEP SERVICE FOR ST                                          STUDENTS   
 ഗോത്ര സാരഥി  ജീപ്പ്  സർവിസ്  ഉദ്ഘാടനം  പരപ്പ ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ മെമ്പർ ശ്രീ .സത്യൻ  പാടിയിൽ  നിർവഗിക്കുന്നു

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home