MSCHS Nirchal: MAHAJANA

MSCHS Nirchal: MAHAJANA


ಸ್ಥಳ ಸಂದರ್ಶನ

Posted: 20 Jun 2015 04:48 AM PDT

 
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಸಂದರ್ಶನದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ, 19.06.2015 ಶುಕ್ರವಾರ ಖಂಡಿಗೆ ಬಳಿಯ ಕಾಡನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home