G.H.S.S. ADOOR

G.H.S.S. ADOOR


Posted: 10 Feb 2015 05:15 AM PST

വൈദ്യുതവകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന 'നാളേക്കിത്തിരി ഊര്‍ജ്ജം'എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അഡൂര്‍ ഗവ.ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളില്‍ കെ.എസ്.ഇ.ബി.ചെര്‍ക്കള സബ് ഡിവിഷന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയര്‍ ജയകൃഷ്‌ണന്‍ ഊര്‍ജ്ജസംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവല്‍ക്കരണ ക്ലാസെടുക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home