പെണ്മ

പെണ്മ


എസ് എസ് എല്‍ സി പരീക്ഷാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഉണര്‍വ്വുമായി മോട്ടിവേഷന്‍ ക്ലാസ്സുകള്‍

Posted: 03 Feb 2015 01:52 AM PST

          ഈ വര്‍ഷം എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷയെഴുതുന്ന കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷാപ്പേടി മാറ്റി, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരീക്ഷയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിന്നായി മോട്ടിവേഷന്‍ ക്ലാസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു.ട്രെയിനര്‍മാരായ ശ്രീ.നിര്‍മ്മല്‍ കുമാര്‍ കാടകം,ശ്രീ.സജീവന്‍ എന്നിവര്‍ കുട്ടികളില്‍ ആത്മശക്തി പകരുന്ന ക്ലാസ്സുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്തു.തങ്ങള്‍ക്ക് പരീക്ഷയില്‍ ഉന്നതമായ ഗ്രേഡുകള്‍ കരസ്ഥമാക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാന്‍ ക്ലാസ്സിന് കഴിഞ്ഞു.കുട്ടികളില്‍ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന അഭിപ്രായം ട്രെയിനര്‍മാരുംഅധ്യാപകരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മോട്ടിവേഷന്‍ ക്ലാസ്സ് ......ചില ദൃശ്യങ്ങള്‍

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home