കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


ശാസ്ത്ര പ്രതിഭ മത്സരം

Posted: 14 Jan 2015 11:20 PM PST

സ്വദേശി ശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രപ്രതിഭാ മത്സരത്തില്‍ കക്കാട്ട് ഗവ.ഹയര്‍സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ ഒന്‍പതാം തരം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായ അമല്‍ .പി. സന്തോഷ്, അശ്വിന്‍.പി.സന്തോഷ് എന്നീ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ സംസ്ഥാന തല മത്സരത്തിലെക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.


No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home