Gupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


SAKSHARAM EVALUATION ON 02-12-2014 TUESDAY

Posted: 02 Dec 2014 07:35 AM PST

സാക്ഷരം മൂല്യനിർണയം  സരള ടീച്ചറും, റസിയ  ടീച്ചറും   നടത്തുന്നു.

സുധാകരൻ  മാഷും,  shyla  ടീച്ചറും നടത്തുന്നു.

SAKSHARAM SARGGOTHSAVAM

Posted: 02 Dec 2014 07:46 AM PST

സാക്ഷരം സർഗ്ഗോത്സവം 01-12-2014 നു  നടന്നു.സാക്ഷരം കുട്ടികളുടെ  സര്ഗ്ഗവാസനകൾ തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു  രചനാ ക്യാമ്പ്‌.  SMC  പ്രസിഡണ്ട്‌   K.B.KUTTY HAJI  ഉദ്ഘാടനം  ചെയ്തു.   
SMC PRESIDENT K.B.KUTTY HAJI
HEADMASTER A.V. NARAYANAN MASTER
SUDHAKARAN MASTER
SARALA TEACHER


No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home