Chittarikkal12422

Chittarikkal12422


ഞങ്ങളുടെ പച്ചക്കറിത്തോട്ടം

Posted: 03 Dec 2014 10:35 AM PST


നാട്ടക്കല്‍ എ എല്‍ പി സ്ക്കൂളും കേരള കൃ‍ഷിവകുപ്പും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ജൈവകൃഷിയിലൂടെ സമഗ്രപച്ചക്കറികൃഷിയുടെ പണി പുരോഗമിക്കുന്നു

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home