പ്രവേശനോത്സവം 2011....

 

' ഐസ് ക്രീം' അക്ഷര ദീപമായി..കുഞ്ഞിളം കണ്ണുകളില്‍ വിസ്മയം -ബേക്കല്‍ ഫിഷറീസ് എല്‍.പി.സ്കൂളിലെ പ്രവേശനോത്സവം വേറിട്ട അനുഭവമായി

 


 

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home