കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


ഹിന്ദി പക്ഷാചരണം

Posted: 26 Sep 2021 10:23 AM PDT

 കക്കാട്ട് സ്കൂളില്‍ ഹിന്ദി പക്ഷാചരണം വിവധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു. പരിപാടിയുടെ ഉത്ഘാടനം ഹിന്ദി ദിനത്തില്‍ ബഹുഭാഷാ കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ പ്രൊ. ഡോ. മനു (കാലടി സര്‍വ്വകലാശാല ) നിര്‍വ്വഹിച്ചു. തുടര്‍ന്നുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായി വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു.

ദേവനന്ദയ്ക്ക് ഒന്നാംസ്ഥാനം

Posted: 26 Sep 2021 10:16 AM PDT

  സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ് സ്ഥാപക ദിന ക്വിസിൽ (ഹോസ്ദുർഗ് ഉപജില്ലാതലം) ദേവനന്ദ.സി.കെ 10C ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി ജില്ലാതല മത്സരത്തിന് അർഹത നേടിയിരിക്കുന്നു.


Previous Page Next Page Home