കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


MAPMATHS

Posted: 30 Jan 2016 08:25 PM PST

MAPMATHS ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂളില്‍ വിവിധ പരിപാടികള്‍ നടന്നു. ഗണിതപ്രശ്നങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിവിധ ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ നാടകങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഉണ്ടാക്കിയ മോഡലുകള്‍ ചാര്‍ട്ടുകള്‍ എന്നിവയുടെ പ്രദര്‍ശനവും നടന്നു.


GLPS PERIYANGANAM

GLPS PERIYANGANAM


ഞങ്ങളുടെ സ്കൂള്‍ മുറ്റത്തെ ഫലവൃക്ഷങ്ങള്‍

Posted: 30 Jan 2016 12:25 AM PST

ചക്ക


 പപ്പായപൂത്തു നില്‍ക്കുന്ന മാവ്


 ഞാവല്‍

 സപ്പോട്ട പേരാല്‍


പൂളി


 വാഴ


  തെങ്ങ്


ഞങ്ങളുടെ കൃഷിത്തോട്ടം

Posted: 30 Jan 2016 12:14 AM PST

ചോയ്യംകോട് കൃഷിഭവന്റെ സഹായത്തോടെ സ്കൂളിലുണ്ടാക്കിയ കൃഷിത്തോട്ടം

ചീര വെള്ളരി
  പച്ചമുളക് തക്കാളി വെണ്ട

 വഴുതന

 കാബേജ്


 പാവല്‍

 പയര്‍

 കുമ്പളം

കക്കിരി


 മത്തന്‍റിപ്പബ്ലിക് ദിനം

Posted: 29 Jan 2016 11:06 PM PST

രാവിലെ 9.30ന് ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ പതാകയുയര്‍ത്തിയ ശേഷം റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു.പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു.മധുരപലഹാര വിതരണത്തിനുശേഷം സ്കൂള്‍ വിട്ടു.
JYOTHIBHAVAN SCHOOL FOR THE HEARING IMPAIRED-12801

JYOTHIBHAVAN SCHOOL FOR THE HEARING IMPAIRED-12801


Posted: 30 Jan 2016 03:31 AM PST


Previous Page Next Page Home