G H S S Patla

G H S S Patla


Posted: 14 Nov 2016 06:01 AM PST

                 


                              ജി എച്ച് എസ് എസ് പ ട് ല  ശിശുദിനാഘോഷം


Gupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


CHILDRENS DAY 14-11-2016

Posted: 14 Nov 2016 08:18 AM PST

സ്‌കൂളിലെ ശിശുദിനാഘോഷ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ന് രാവിലെ അസെംബ്ലി വിളിച്ചുചേർത്തു.കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനമായ ഈ ശിശുദിനത്തില് ആശംസകള് നേര്ന്നു കൊണ്ട് സി.രാമചന്ദ്രന് മാസ്റ്ററും, ടി.സുധാകരന് മാസ്റ്ററും സംസാരിച്ചു. 

ITSCHOOL KASARGOD

ITSCHOOL KASARGOD


Sasthrolsavam2016 Results

Posted: 14 Nov 2016 07:58 AM PST

Previous Page Next Page Home