കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


സംസ്ഥാന പ്രവര്‍ത്തി പരിചയമേള- കക്കാട്ടിന് മികച്ച നേട്ടം

Posted: 27 Nov 2017 07:41 PM PST

കോഴിക്കോട് വച്ച് നടന്ന സംസ്ഥാന പ്രവര്‍ത്തി പരിചയമേളയില്‍ കക്കാട്ട് സ്കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ മികച്ച വിജയം നേടി. മെറ്റല്‍ എന്‍ഗ്രേവിങ്ങ് ഹൈസ്കൂള്‍ വിഭാഗത്തില്‍ ആദിത്യയും യു പി വിഭാഗത്തില്‍ ആര്യനന്ദയും ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. വുഡ് കാര്‍വിങ്ങ് യു പി വിഭാഗത്തില്‍ വര്‍‍ഷ എ ഗ്രേഡ് നേടി.
Aryananda  UP Metal Engraving First A grade


Varsha -UP Wood carving- A grade

Adithya HS Metal Engraving First A grade

Previous Page Next Page Home