ജി എല്‍ പി എസ് ചുളളി.

ജി എല്‍ പി എസ് ചുളളി.


പത്രവാർത്ത

Posted: 30 Aug 2017 06:17 AM PDT

ആകാശപ്പറവകളുടെ കൂടെയൊരു ഓണാഘോഷം

Posted: 30 Aug 2017 06:11 AM PDT

ജി.എൽ.പി.എസ് - ചുള്ളി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും കുട്ടികളും ചുള്ളി ആകാശ പറവകളുടെ ആശ്രമം സന്ദർശിച്ചു -

Gupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ

Posted: 30 Aug 2017 08:24 AM PDT

ഓണാഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി രക്ഷിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വിവിധ മത്സരങ്ങൾ നടന്നു. നഗരസഭാ കൗൺസിലർ, പി.ടി.എ ഭാരവാഹികൾ, BRC ട്രെയിനർമാരായ സുധ  ടീച്ചർ, സിന്ധു ടീച്ചർ ക്ലബ് പ്രതിനിധികൾ, നാട്ടുകാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ഓണസദ്യയും  ഉണ്ടായിരുന്നു.
Previous Page Next Page Home