കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


യു എസ് എ‍സ് പരീക്ഷ -കക്കാട്ട് സ്കൂളിന് മികച്ച നേട്ടം

Posted: 12 Apr 2019 11:10 PM PDT

 
അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന കക്കാട്ട് സ്കൂളിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റ് കൂട്ടികൊണ്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ യു എസ് എസ് പരീക്ഷയില്‍ 19 കുട്ടികള്‍ യോഗ്യത നേടി. പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായി സ്കൂളില്‍ പ്രത്യകം കോച്ചിങ്ങ് ക്ലാസ്സുുകള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. യു എസ് എസ് നേടിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെയും അതിന് പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച അധ്യാപകരെയും ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സും സ്റ്റാഫും അഭിനന്ദിച്ചു.

Previous Page Next Page Home