എ യു പി എസ് ബിരിക്കുളം.

എ യു പി എസ് ബിരിക്കുളം.


Posted: 15 Apr 2015 10:28 AM PDT

അവധിക്കാല ക്ലാസ്സ്‌ പി ടി എ .

2015 ഏപ്രിൽ 09 നു ,  1 മുതൽ 7 വരെ ക്ലാസ്സിലെ സി പി ടി എ വിളിച്ചു ചേർത്തു .എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും 60 % ത്തിനു മുകളിൽ രക്ഷിതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു .വാര്ഷിക പരീക്ഷയുടെ ഉത്തര പേപ്പർ മൂല്യനിർണയംനടത്തി രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നൽകി.
bekal12214

bekal12214


Posted: 16 Apr 2015 02:27 AM PDT

 സ്ക്കൂള്‍ വേനല്‍ അവധിക്ക് അടച്ചു!!ಶಾಲೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು!

ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಗೆ ಶಾಲೆ 2 ತಿಂಗಳು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು.ಶಾಲೆ 30-3-2015 ಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿ 1-6-2015ಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು.ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೂ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

വേനല്‍ അവധിക്ക് സ്ക്കൂള്‍ 2 മാസം അടച്ചു. സ്ക്കൂള്‍ 30-3-2015ന് അടച്ച് 1-6-2015ന് തിങ്കളാഴ്ച്ച തുറക്കും.എല്ലാം കുട്ടികള്‍ക്കും,അധ്യാപകര്‍ക്കും വേനല്‍ അവധി ആശംസകള്‍!!

ಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ2ತಿಂಗಳ ವಿರಾಮ,ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳು ಆರಾಮ!!ಕಡಪ್ಪುರ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ!സ്ക്കൂള്‍ അധ്യയനത്തിന് 2 മാസം വിട!ഇനി 2 മാസം ആടാം,പാടാം!കടപ്പുരം സ്ക്കൂളിലെ ഒരു ദൃശ്യം!

Previous Page Next Page Home