MSCHS Nirchal: MAHAJANA

MSCHS Nirchal: MAHAJANA


ಚೈತನ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯಜ್ಞ

Posted: 15 Dec 2015 08:58 PM PST


ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೈತನ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ 14.12.2015 ಸೋಮವಾರ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಕೈಗೊಂಡರು. ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಸಿ.ಎಚ್.ವೆಂಕಟರಾಜ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಿದರು.

Cheruvathur 12064

Cheruvathur 12064


STUDENTS ACTIVITIES

Posted: 14 Dec 2015 11:11 PM PST

STUDENTS ACTIVITIES-SPOKEN ENGLISH CAMP 2015

Posted: 14 Dec 2015 10:21 PM PST

ENGLISH -CAMP- HS SECTION

ThoughtsGROUP-DISCUSSION-TEAM 1GROUP-DISCUSSION-TEAM 2

GROUP-DISCUSSION-TEAM 3


PRESENTATION-1

PRESENTATION-2

ENGLISH CAMP -UP SECTION


SWAMIJI'S H.S.S.EDNEER

SWAMIJI'S H.S.S.EDNEER


Programme of English Club held on Monday,December 7,2015

Posted: 14 Dec 2015 08:09 PM PST

Previous Page Next Page Home