ഭിന്നതല പഠന കേന്ദ്രങ്ങള്‍........

                  കാസറഗോഡ് ജില്ലയില്‍ 58 ഭിന്നതല പഠന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ആയി 2250 ഓളം കുട്ടികള്‍ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ നിന്നും പഠനം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു ഉപരിപഠനം നടത്തുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികള്‍ ഉണ്ട്. അവരില്‍ പല കുട്ടികളും ഇപ്പോള്‍ കലാ കായിക രംഗത്ത് നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്നവരുണ്ട്. നവോദയ , MRS, LSS എന്നീ മത്സര പരീക്ഷകളിലും വിജയം കണ്ട കുട്ടികള്‍ ഈ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ പഠനം നടത്തുന്നുണ്ട്. 

മടിമോഗരു -  മഞ്ചേശ്വരം ബി.ആര്‍.സി  യിലെ ഒരു  ഭിന്നതല പഠന കേന്ദ്രം

സ്കൂള്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ രക്ഷിതാവ്........

 • CPTA/PTA യോഗങ്ങളില്‍, അസൂത്രണങ്ങളില്‍ പൂര്‍ണ്ണ പങ്കാളിത്തം.
 • ദിനാചരണങ്ങള്‍, മേളകള്‍ എന്നിവയുടെ ആസൂത്രണത്തില്‍ നിര്‍വഹണത്തില്‍ പങ്കാളിത്തം.
 • ഫീല്‍ഡ് ട്രിപ്പ്‌ , പഠനയാത്ര എന്നിവയക്ക് പൂര്‍ണ പിന്തുണ , ആവശ്യമെകില്‍ പങ്കാളിത്തം.
 • ക്ലബ്‌ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ , SSG തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പിന്തുണ. 
 • സ്കൂള്‍ ശുചിതം , തനതു പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് മാതൃക നല്‍കല്‍ , സാമൂഹ്യ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കല്‍.
 • ആവശ്യമെങ്കില്‍ സ്വന്തം മേഖലയില്‍ ലോക്കല്‍ RP ആയി സേവനം ഉറപ്പാക്കല്‍.
 • പഠന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ , സ്കൂള്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ ആദ്യപക്നു ഫീട്ബാക്ക്‌ നല്‍കല്‍.

പരിസ്ഥിതി ക്ലാസ്സ്

പരിസ്ഥിതി ക്ലാസ്സ്‌..... ALPS Trikaripur

എനിക്ക് എന്റെ മകനും മകളും ഒരുപോലെ....

 • ഇളയ കുട്ടിയുടെ ജനനം മൂലം മൂത്ത കുട്ടിക്ക് പരിഗണന നഷ്ടപെടുന്നു എന്ന തോന്നല്‍ ഉണ്ടാകരുത്.
 • എന്റെ കുട്ടികളെല്ലാം എനിക്ക് ഒരു പോലെ ആണ് .
 • നീ ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയാണെന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ ഞാന്‍ മകളെ ഓര്‍മ്മാപ്പെടുത്താരില്ല
 • ജോലികള്‍ , ചുമതലകള്‍, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ തുല്യ അവസരങ്ങളാണ് ഞാന്‍ നല്‍കുന്നത്.
 • ആഹാര വിതരണത്തില്‍ എന്റെ വീട്ടില്‍ വിവേജനം ഇല്ല .

മണ്ണപ്പം ചുടാം , കണക്ക്‌ പഠിക്കാം........

മണ്ണപ്പം ചുടാം , കണക്ക്‌ പഠിക്കാം........STD 1 , North Trikaripur

Girls Education Counseling Technique Training to Teachers....

           SSA, Kasaragod  proposed to conduct  Counseling technique training to counselor teachers in kasaragod district from 16/08/2010 to 19/08/2010 in two batches.
കുട്ടിയുടെ സമഗ്ര വളര്‍ച്ചക്ക് ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം.....  • രക്ഷിതാവ് ഒരു നല്ല സുഹൃത്ത് ആവുക.
 • ഓരോ ദിവസവും ക്ലാസ്സില്‍ എന്ത് നടന്നു എന്ന് ചോതിച്ചു അറിയുക  
 • കുട്ടി പറയുന്നത്  കേള്‍ക്കാന്‍ സമയം കണ്ടെത്തുക, അവന്റെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി പറയാനും 
 • കുടുംബംഗങ്ങള്‍ ഒന്നിച്ചിരിക്കാനും ഒന്നിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും സന്ദര്‍ഭം ഉണ്ടാക്കണം 
 • രക്ഷിതാക്കള്‍ തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് കുട്ടിയുടെ വെക്തിത്വത്തെ ബാധിക്കനിടവരരുത്

വായനയുടെ ആവിഷ്കാരം

നൂതന പഠന തന്ത്രങ്ങള്‍ ....

ചാന്ദ്ര ദിന വിശേഷങ്ങള്‍

ചാന്ദ്ര ദിന വിശേഷങ്ങള്‍ - ALPS North Trikaripur

Chaandra Dhina Viseshangal

ജൂലൈ 21 ചാന്ദ്ര ദിനം , ALPS North Trikaripur

IEDC Kalikkoottam

SSA, Kasaragod proposed to conduct State level workshop on ‘Kalikuttom” an innovative programme in connection with Sayanthanavedi under Parent Education Programme (PEP) from 10/08/2010 to 13/08/2010 at GUPS Naalilamkandam BRC, Cheruvathur, Kasargod. Sri. P.K. Tiwari I.A.S., Director, MHRD, Government of India will inaugurate the programme. Kalikkoottam is a programme with varied activities like pattam parathal, Kaliveedu Kettal, Nadine Ariyal, Group canvas picturing etc. both for CWSN and normal children. This programme conducted in all Blocks with much support of LSG and the public under Panchayat Education Committee.
Previous Page Next Page Home