മണല്‍തടവും  ബിഗ്‌ കാന്‍വാസും ....

ഇത് എ. എല്‍ .പി. എസ്. കുന്നചേരിയിലെ കവിത ടീച്ചറുടെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ വിശേഷങ്ങള്‍....
ഇംഗ്ലീഷ് , മലയാളം വിഷയങ്ങളില്‍ മണല്‍തടവും ബിഗ്‌ കാന്‍വാസും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം.... 

വിവരങ്ങള്‍ : മഹേഷ്‌ , ചെറുവത്തൂര്‍
Previous Page Next Page Home