കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


ഇജാസിന് രണ്ടാം സ്ഥാനം

Posted: 18 Oct 2019 09:27 AM PDT

സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് ക്ലബ്ബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടത്തിയ ജില്ലാതല ക്വിസ്സ് മത്സരത്തില്‍ പത്താം തരത്തിലെ ഇജാസ് അഹമ്മദ് യൂസഫ് രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി.

Previous Page Next Page Home