Gupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


മോക്ക്ഡ്രിൽ - 1 9.1.2018 വെള്ളി

Posted: 19 Jan 2018 07:47 AM PST

ഓഖിദുരന്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ തീരദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പു നൽകി ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രത്തിൽ മാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മോക്ക്  ഡ്രിൽ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ നടന്നു.സർക്കാറിന്റെ വിവിധ വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോലീസ്, ഫയർഫോഴ്സ്, മുനിസിപ്പൽ അധികൃതരും പങ്കെടുത്തു .നഗരസഭാ കൗൺസിലർ ഖദീജാ ഹമീദ്, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാർ മഹമൂദ് മുറിയനാവി, ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് മോളിക്കുട്ടി ജോസഫ് എന്നിവർ നേതൃത്യം നൽകി.
Previous Page Next Page Home