എ യു പി എസ് ബിരിക്കുളം.

എ യു പി എസ് ബിരിക്കുളം.


Posted: 18 Jan 2015 03:19 AM PST


scout guide Birikulam waiting shed cleaning

Posted: 18 Jan 2015 03:17 AM PSTSt Marys A U P School Malakkallu

St Marys A U P School Malakkallu


സ്ക്കുള്‍തല സയന്‍സ് സെമിനാര്‍ നടത്തി.

Posted: 18 Jan 2015 01:03 AM PST

                  സ്ക്കുളിലെ സയന്‍സ് ക്ളബ്ബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ 5 മുതല്‍ 7വരെ
ക്ളാസ്സുകളിലെ എല്ലാ ഡിവിഷനിലും പാഠഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് സെമിനാര്‍ നടത്തിയശേഷം ഓരോ ഡിവിഷനില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത  ഗ്രൂപ്പുകള്‍ 8/1/2015ന് നടന്ന സ്ക്കുള്‍തല സയന്‍സ്
സെമിനാറില്‍ തങ്ങളുടെ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുകയും ഓരോ ക്ളാസ്സില്‍നിന്നും ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് പഞ്ചായത്ത് തല സെമിനാറില്‍പങ്കെടുക്കാന്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സ്ക്കുളിലെ സയന്‍സ് ക്ളബ്ബിന്റെ കോഓഡിനേറ്ററായ ശ്രീമതി ചിന്നമ്മ ടീച്ചര്‍  ഈ സെമിനാറിന് ചുക്കാന്‍ പിടിക്കുകയും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.
ശ്രീ ബിജു പി ജോസഫ് മോഡറേറ്ററായിരുന്ന സെമിനാറിന് സയന്‍സ് അദ്ധ്യാപിക സി. ലിസ്ന നന്ദിയര്‍പ്പിച്ചു. പഠനപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ഈ നൂതന ശൈലി കുട്ടികള്‍ക്ക് പുതുമയും ആവേശവും നല്‍കി.


ChittarikkalAEO

ChittarikkalAEO


Posted: 16 Jan 2015 10:51 PM PST

Expenditure statement Format see forms
Previous Page Next Page Home