കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


സ്പോര്‍ട്സ്

Posted: 20 Feb 2017 09:11 AM PST

  ഹൊസ്ദുര്‍ഗ് ഉപജില്ലാ കായികമേളയില്‍ LP mini girls 50മീറ്റര്‍ ഓട്ടത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനവും Standing broad jumb ല്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി വ്യക്തിഗത ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് നേടിയ അശ്വതി വി വി. കക്കാട്ട് സ്കൂള്‍ രണ്ടാം തരം വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയാണ്.

Previous Page Next Page Home