ഡിസംബര്‍  3 - ലോക വികലാംഗ  ദിനം .....

 മൊബൈല്‍ സ്കൂള്‍....


       മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ വ്യത്യസ്ത കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ .ഫിസിയോതെറാപ്പി, സ്പീച്ച്തെറാപ്പി ,കൌണ്സിലിംഗ് സൌകര്യങ്ങള്‍ . കളിമൂലകള്‍ ,സിനിമ .അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കു വെക്കാന്‍ പരസ്പരം സാന്ത്വനമേകാന്‍ രക്ഷിതാക്കളുടെയും കുട്ടികളുടെയും കൂട്ടായ വേദി
ഭവന അനുരൂപീകരണ പരിപാടി ....
                                                                                                                                                   

               പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക്പ്രാഥമിക  കൃത്യങ്ങള്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാന്‍ അവസരം ഒരുക്കുക.വെസ്റ്റ് എളേരി പഞ്ചായത്തില്‍ കുന്നുംകൈയിലെ രത്തുവിന്റെ വീട് അനുരൂപീകരണം നടത്തിയാണ് പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചത്.എ.എസ്‌.എ വക പത്തായിരം രൂപ സഹായം .ട്രെയിനര്‍ മാരുടെയും റിസോര്‍സ് അധ്യാപകരുടെയും വക ശ്രമദാനം വീട്ടില്‍ ഒരുക്കിയ സൌകര്യങ്ങള്‍ -റാമ്പ്,അഡോപ്റ്റ്ട്‌ ടോയലെറ്റ്‌.സന്നദ്ധ സംഘടനകളും പ്രാദേശിക ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും ഈ വഴിയിലുണ്ടാകുംഎന്ന് നമ്മള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു . (ചിറ്റാരിക്കാല്‍ ബി.ആര്‍ .സി പ്രത്യക പരിഗണന അര്‍ഹിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായി  നടത്ത്തിയ പ്രത്യേക  പരിപാടികള്‍)
Previous Page Next Page Home