കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


ബഹിരാകാശം ക്ലാസ്സ്

Posted: 13 Feb 2020 09:40 AM PST

ബഹിരാകാശത്തെകുറിച്ചും ചാന്ദ്രയാനെകുറിച്ചും ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഉജ്വല്‍ ഹിരണ്‍ നടത്തിയ ക്ലാസ്സ്

ഒ എന്‍ വി അനുസ്മരണം

Posted: 13 Feb 2020 09:38 AM PST

എല്‍ പി വിഭാഗം നടത്തിയ ഒ എന്‍ വി അനുസ്മരണത്തില്‍ നിന്ന്...BRC MANJESHWAR

BRC MANJESHWAR


IEDC EXPLOSURE TRIP 2019

Posted: 12 Feb 2020 10:10 PM PST


Previous Page Next Page Home