MSCHS Nirchal: MAHAJANA

MSCHS Nirchal: MAHAJANA


ಶಾಲಾ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

Posted: 31 Jan 2016 09:22 PM PST

ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಜಯದೇವ ಖಂಡಿಗೆಯವರು ಕೊಡಮಾಡಿದ ಶಾಲಾ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಇಂದು 01.02.2016 ಸೋಮವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು...
Previous Page Next Page Home