G.H.S.S. ADOOR

G.H.S.S. ADOOR


Posted: 29 Nov 2016 08:13 AM PST

Result:UP General
  301 - Prasangam - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1976 2  DEVAPRIYA K 7  G. V. H. S. S. Karadka
4035 4  RAKSHITH L 6  H. F. A. S. B. S. Kumbla
3828 3  ANJITHA.V 7  G. H. S. S. Belluru
  302 - Prasangam - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1427 6  ADITHI.K 7  St. B. A. S. B. S. Bela
4027 7  HALEEMATH MARVA K 7  H. F. A. S. B. S. Kumbla
2700 8  GOPIKA CS 6  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
  305 - Padyamchollal - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4027 10  HALEEMATH MARVA K 7  H. F. A. S. B. S. Kumbla
1213 2  KHADEEJATH NIHALA M B 7  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1977 13  DEVIKA A S 7  G. V. H. S. S. Karadka
  331 - Urdu kavitha Rachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3225 1  MARIYAM SALEEMA M 6  A. S. B. S. Kuntikana
2267 2  NAFISATH SHAHANA 6  S. S. A. U. P. S. Sheni
Result:LP General
  101 - Prasangam - Malayalam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4008 10  THAHSEENA THASNEEM K P 4  H. F. A. S. B. S. Kumbla
1967 14  ANAVADHYA K A 3  G. V. H. S. S. Karadka
1314 19  ARYA RAJ E 4  A. L. P. S. Chennangod
Result:HSS General
  939 - Prasangam - Malayalam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3913 2  MOHAMMED MURSHID 12  G. H. S. S. Kumbla
1574 1  SARANYA RAJAN 12  G. V. H. S. S. Mulleria
2768 4  EBIN A THOMAS 11  G. H. S. S. Adhur
  940 - Prasangam - English
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4287 1  ELSA MATHEW 11  S. S. H. S. S. Katukukke
1494 2  NIDHI ATHRI.S 12  S. A. P. H. S. Agalpady
  963 - Padyam Chollal - English
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4287 1  ELSA MATHEW 11  S. S. H. S. S. Katukukke
2573 2  PARVATHY BABU 11  N. H. S. Perdala
  967 - Padyam Chollal - Urdu
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3920 2  DEEPIKA K 12  G. H. S. S. Kumbla
2760 1  HARIS K 12  G. H. S. S. Adhur
  968 - Padyam Chollal - Tamil
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2089 1  RANJUSHA.R 11  G. V. H. S. S. Mulleria
Result:HS General
  636 - Prasangam - Malayalam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2566 3  MOHAMMED MUZAMMIL 9  N. H. S. Perdala
3060 2  MUHAMMED SHABEER 10  G. V. H. S. S. Delampady
4097 4  ABDUL RAHMAN RAZIK 10  G. H. S. S. Kumbla
  637 - Prasangam - English
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4098 1  MURSHIDA MOHAMMED 9  G. H. S. S. Kumbla
1023 2  KAVITHA S PAI 9  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA
3060 3  MUHAMMED SHABEER 10  G. V. H. S. S. Delampady
  647 - Katharachana - Urdu
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2330 1  USMANUL AFFAN 9  S. S. H. S. Sheni
  648 - Kavitharachana - Urdu
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2332 1  UMARUL FARUQUE 10  S. S. H. S. Sheni
  650 - Padyam Chollal - English
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2428 5  ANUGRAHA.S 8  N. H. S. Perdala
1999 6  SREESHMA C K 10  G. V. H. S. S. Karadka
1023 2  KAVITHA S PAI 9  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA
  653 - Padyam Chollal - Urdu
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2335 1  FATHIMATH THAFSEERA G I 8  S. S. H. S. Sheni

GVHSS KARADKA

GVHSS KARADKA


KUMBLA SUB DISTRICT SCHOOL KALOLSAVAM RESULT 29-11-2016

Posted: 29 Nov 2016 09:20 AM PST

UP General
  301 - Prasangam - Malayalam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1976 2  DEVAPRIYA K 7  G. V. H. S. S. Karadka
4035 4  RAKSHITH L 6  H. F. A. S. B. S. Kumbla
3828 3  ANJITHA.V 7  G. H. S. S. Belluru
  302 - Prasangam - English
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1427 6  ADITHI.K 7  St. B. A. S. B. S. Bela
4027 7  HALEEMATH MARVA K 7  H. F. A. S. B. S. Kumbla
2700 8  GOPIKA CS 6  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
  305 - Padyamchollal - English
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4027 10  HALEEMATH MARVA K 7  H. F. A. S. B. S. Kumbla
1213 2  KHADEEJATH NIHALA M B 7  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1977 13  DEVIKA A S 7  G. V. H. S. S. Karadka
  331 - Urdu kavitha Rachana
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3225 1  MARIYAM SALEEMA M 6  A. S. B. S. Kuntikana
2267 2  NAFISATH SHAHANA 6  S. S. A. U. P. S. Sheni
Result:LP General
  101 - Prasangam - Malayalam

Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4008 10  THAHSEENA THASNEEM K P 4  H. F. A. S. B. S. Kumbla
1967 14  ANAVADHYA K A 3  G. V. H. S. S. Karadka
1314 19  ARYA RAJ E 4  A. L. P. S. Chennangod
Result:HSS General
  939 - Prasangam - Malayalam

Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3913 2  MOHAMMED MURSHID 12  G. H. S. S. Kumbla
1574 1  SARANYA RAJAN 12  G. V. H. S. S. Mulleria
2768 4  EBIN A THOMAS 11  G. H. S. S. Adhur
  940 - Prasangam - English

Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4287 1  ELSA MATHEW 11  S. S. H. S. S. Katukukke
1494 2  NIDHI ATHRI.S 12  S. A. P. H. S. Agalpady
  963 - Padyam Chollal - English

Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4287 1  ELSA MATHEW 11  S. S. H. S. S. Katukukke
2573 2  PARVATHY BABU 11  N. H. S. Perdala
  967 - Padyam Chollal - Urdu

Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3920 2  DEEPIKA K 12  G. H. S. S. Kumbla
2760 1  HARIS K 12  G. H. S. S. Adhur
  968 - Padyam Chollal - Tamil

Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2089 1  RANJUSHA.R 11  G. V. H. S. S. Mulleria
Result:HS General
  636 - Prasangam - Malayalam

Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2566 3  MOHAMMED MUZAMMIL 9  N. H. S. Perdala
3060 2  MUHAMMED SHABEER 10  G. V. H. S. S. Delampady
4097 4  ABDUL RAHMAN RAZIK 10  G. H. S. S. Kumbla
  637 - Prasangam - English

Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4098 1  MURSHIDA MOHAMMED 9  G. H. S. S. Kumbla
1023 2  KAVITHA S PAI 9  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA
3060 3  MUHAMMED SHABEER 10  G. V. H. S. S. Delampady
  647 - Katharachana - Urdu

Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2330 1  USMANUL AFFAN 9  S. S. H. S. Sheni
  648 - Kavitharachana - Urdu

Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2332 1  UMARUL FARUQUE 10  S. S. H. S. Sheni
  650 - Padyam Chollal - English

Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2428 5  ANUGRAHA.S 8  N. H. S. Perdala
1999 6  SREESHMA C K 10  G. V. H. S. S. Karadka
1023 2  KAVITHA S PAI 9  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA
  653 - Padyam Chollal - Urdu

Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2335 1  FATHIMATH THAFSEERA G I 8  S. S. H. S. Sheni
Previous Page Next Page Home