കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


''രചന''

Posted: 12 Dec 2015 07:31 PM PST


'' കളറിംഗ് അസംബ്ലി'' യെപ്പറ്റി കലാനിരൂപണപംക്തിയില്‍

Posted: 12 Dec 2015 07:30 PM PST

സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ '' കളറിംഗ് അസംബ്ലി'' യെപ്പറ്റി ഇന്നത്തെ ദേശാഭിമാനി വാരാന്തപ്പതിപ്പിലെ ''നിറക്കൂട്ട്'' പംക്തിയില്‍ വന്ന കുറിപ്പ്. ഇതെഴുതിയ കലാനിരൂപകന്‍ എം എസ് അശോകനും ദേശാഭിമാനിയ്ക്കും നന്ദി.Previous Page Next Page Home