കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


ശ്രമദാനം ശുചീകരണത്തിന്

Posted: 29 May 2016 07:25 AM PDT

പുതിയ വിദ്യാലയ വര്‍ഷം തുടങ്ങുന്നതിനു മുന്‍പേ , ഇന്ന്-29,മേയ്,ഞായര്‍ രാവിലെ-- നടന്ന നാട്ടുകാരുടെ ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനം.വെള്ളടാങ്കുകള്‍ കഴുകി.ചപ്പുചവറുകള്‍ നീക്കി.ക്ലാസുമുറികള്‍ വൃത്തിയാക്കി.പുതിയ പൂന്തോട്ടത്തിന്‍റെ പണിയില്‍ സഹായിച്ചു.പഴയ കെട്ടിടങ്ങളിലെ പൊട്ടിയ ഓടുകള്‍ മാറ്റിവെക്കുന്നതായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണി. .--അന്‍പതോളം സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുടെ ശ്രമദാനം
Previous Page Next Page Home