കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


ചെമ്പരത്തിച്ചരിത്രം തുടരുന്നു

Posted: 18 Jun 2016 07:56 PM PDT

ക| ക്കാ |ട്ട് സ്| കൂ| ള്‍
അതിന്‍റെ ചെമ്പരത്തിച്ചരിത്രം തുടരുന്നു.
സ്കൂള്‍മുറ്റത്ത് പലേടത്തായി ചെമ്പരത്തിച്ചെടികളും പൊന്തകള്‍ തന്നെയും ഉണ്ട്---പൂര്‍വികരുടെ ശ്രദ്ധ.
.......................................................................................................
പാരമ്പര്യം തുടരുന്നു-- സ്കൂള്‍മുറ്റം പാറപ്പരപ്പാണ്.കല്ലുകെട്ടിമണ്ണിട്ട്‌ നിലമൊരുക്കി.പലതരം ചെമ്പരത്തിത്തൈകള്‍ കൊണ്ടുവന്നു.നട്ടു.ഇഷ്ടികകൊണ്ട് തടം ഉണ്ടാക്കി. പച്ചിലയും മണ്ണുംനിറച്ചു.
മഴ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു.പതുക്കെപ്പതുക്കെ പലപല നിറങ്ങള്‍ വിടരുന്ന ഒരു ചെമ്പരത്തിമുറ്റം ഉണ്ടാവു൦.പണി തുടരണം.വേറെ നിറങ്ങളിലും ആകൃതിയിലുമുള്ള പൂക്കളുമുള്ളവ കണ്ടെത്തണം.
.........................................................................................................
ചെടികള്‍ക്കിടയില്‍
ശ്യാമ ശശി മാഷ്‌ ഒരു ചെറുശില്‍പം ചെയ്യുന്നുണ്ട്-- വൈകാതെGHS KALICHANADUKKAM

GHS KALICHANADUKKAM


ENVIRONMENT DAY

Posted: 18 Jun 2016 03:50 AM PDT


PRAVESANOLSAVAM

Posted: 18 Jun 2016 03:22 AM PDT


G H S S Patla

G H S S Patla


Posted: 18 Jun 2016 04:27 AM PDT

പ്രവര്‍ത്തന കലണ്ടര്‍ സ്ക്കൂളിന്റെ കണ്ണാടിയാണ് ,കുട്ടികള്‍ക്ക് അവരെ കാണാനും അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് തന്നെത്തന്നെയും, നാട്ടുകാര്‍ക്ക് രണ്ടിനെയും
നോക്കാനും ഇതിലൂടെ കഴിയുന്നുു.
Previous Page Next Page Home