ബി.ആര്‍.സി വാര്‍ത്ത : VACATION TEACHER TRAINING 2016-17 SCHEDULE

ബി.ആര്‍.സി വാര്‍ത്ത : VACATION TEACHER TRAINING 2016-17 SCHEDULE: Vacation Training Schedule by Razeena Shahid

BRC HOSDURG: Vacation Teacher Training Batch and Venue revised

BRC HOSDURG: Vacation Teacher Training Batch and Venue revised: SSA KASARAGOD BRC HOSDURG Vacation Teacher Training Batch and Venue revised Batch dATE Class/ Subject...

SARVA SHIKSHA ABHIYAN - ബി.ആര്‍.സി.ബേക്കല്‍ PH: 0467-2238351, E-MAIL-brcbekal@gmail.com

SARVA SHIKSHA ABHIYAN - ബി.ആര്‍.സി.ബേക്കല്‍ PH: 0467-2238351, E-MAIL-brcbekal@gmail.com


SCHEDULE OF VACATION TEACHER TRAINING 2016-17

Posted: 21 Apr 2016 05:04 AM PDT


SSA KASARAGOD
BRC BEKAL
SCHEDULE OF VACATION TEACHER TRAINING 2016-17

Ist SPELL : (26.04.16 to 30.04.16)

Sl.No
STD/SUBJECT
VENUE

CHARGE
1
II nd STD
GUPS Puthiyakandam
UMADEVI
2
IV th STD
GUPS Puthiyakandam
SASI KUMAR
3
LP ARABIC
GUPS Puthiyakandam
NASEEMA
5
UP HINDI
GUPS Puthiyakandam
SREEVIDYA
6
UP ENGLISH
GUPS Puthiyakandam
K.V.RADHAKRISHNAN
7
LP KANNADA
Ist STD to Ivth STD

GUPS Kasaragod

II nd SPELL : (02.05.16 to 06.05.16)

Sl.No
STD/SUBJECT
VENUE

CHARGE
1
I st STD
GUPS Puthiyakandam
UMADEVI
2
III rd STD
GUPS Puthiyakandam
NASEEMA
3
UP (SS)
GUPS Puthiyakandam
SASI KUMAR
4
UP (BS)
GUPS Puthiyakandam
K.V.RADHAKRISHNAN
5
UP (MATHS)
GUPS Puthiyakandam
SREEVIDYA
6
UP MALAYALAM
GUPS Puthiyakandam
VIMALA ALEX
7
UP BS (KANNADA)
GUPS Kasaragod

8
UP SS (KANNADA)
GUPS Kasaragod

9
UP MATHS(KANNADA)
GUPS Kasaragod

10
UP LANG (KANNADA)
GUPS Kasaragod

Sl.No
STD/SUBJECT
VENUE


DATE
1
UP URDU
BRC Hosdurg

02.05.2016 to 06.05.16
2
UP SANSKRIT
BRC Hosdurg

23.05.2016 to 27.05.16
3
UP ARABIC
BRC Cheruvathur

26.04.2016 to 30.04.16
                   അദ്ധ്യാപകപരിശീലനം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ വൈകുന്നേരം 4.30 വരെ നടക്കുന്നതാണ്. ട്രെയിനിങ്ങില്‍ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും കൃത്യ സമയത്ത് പങ്കെടുക്കുവാന്‍ ആവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദേശം പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ നല്‍കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ട്രെയിനിങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും ടീച്ചിംങ് മാന്വല്‍ , ഹാന്‍ഡ് ബുക്ക് , ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, പഠനത്തെളിവ് എന്നിവ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

                                                                      എന്ന്

പാലക്കുന്ന് 
20.04.16                         ഉപജില്ലാവിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍                                       ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസര്‍
                                        ബേക്കല്‍ ഉപജില്ല                                                             ബി.ആര്‍.സി. ബേക്കല്‍

 
Previous Page Next Page Home