എ യു പി എസ് ബിരിക്കുളം.

എ യു പി എസ് ബിരിക്കുളം.


വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദി രചനശില് ശാല എഴുത്ത്പുര

Posted: 13 Mar 2015 03:42 AM PDT

 വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദി രചനശില് ശാല എഴുത്ത്പുര ഉത്ഘടനം 21.2.2015 ന് ചെറുകഥാകൃത്ത്  ഷാജികുമാർ .പി .വി  നിർവഹിച്ചു .കഥയെകുറിച്ച്  വിശദമായി ക്ലാസ്സ്‌ കൈകാര്യം ചെയ്തു .കവിതാരചനയുടെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ എന്നവിഷയത്തെക്കുറിച്ച് യുവകവി വിനോദ്കുമാർ പെരുമ്പല ക്ലാസ്സ്നയിച്ചു .കഥയുടെആത്മാവ് കണ്ടെത്തൽ എന്നവിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നോവലിസ്റ്റ്‌ പ്രകാശൻ മടിക്കൈ ക്ലാസ്സ്‌ അവതരിപ്പിച്ചു .

Cheruvathur12549

Cheruvathur12549


ട്രൈ ഔട്ട് ക്ലാസ്സ്

Posted: 12 Mar 2015 03:03 AM PDT


കരിക്കുലം അഡാപ്റ്റേഷന്‍ ടീച്ചര്‍ ട്രെയിനിംഗ്
ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പാഠാസൂത്രണം ചെയ്ത് ബി.ആര്‍.സി. ട്രെയിനര്‍ പ്രസീത ടീച്ചരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ 12-03-2015 വ്യാഴാഴ്ച്ച മൂന്നാം ക്ലാസ്സില്‍ ട്രൈ ഔട്ട് ക്ലാസ്സ് നടത്തി.
ക്ലാസ്സിലെ മറ്റു കുട്ടികളോടൊപ്പം തന്നെ ഭിന്ന ശേഷിയുള്ള കുട്ടികളേയും പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം ബി.ആര്‍.സി. ട്രെയിനര്‍ പ്രസീത ടീച്ചരുടെ സഹായത്തോടെ നഫീസത്ത് ടീച്ചര്‍ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതത്തിലെ ചിത്രഗീതം എന്ന യൂണിറ്റിലെ പ്രവര്‍ത്തനം ട്രൈ ഔട്ട് ക്ലാസ്സ് നടത്തി. ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് ശ്രീലത ടീച്ചര്‍ ക്ലാസ്സ് വിലയിരുത്തി.
Previous Page Next Page Home