Gupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


മികവുത്സവവും യാത്രയയപ്പു സമ്മേളനവും 28.03.2018

Posted: 28 Mar 2018 09:54 AM PDT

സ്‌കൂൾ മികവുത്സവവും,യാത്രയയപ്പു സമ്മേളനവും നഗരസഭാ ചെയർമാൻ  വി.വി.രമേശൻ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.
എഇഒ  പി.വി.ജയരാജ് 
വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്ഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ  മഹമൂദ്  മുറിയാനാവി 
തെളിച്ചം  പതിപ്പ് പ്രകാശനം  കൗണ്സിലര്മാര്  കെ.മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി , ഖദീജ ഹമീദ് 
ഉപഹാരസമർപ്പണം കെ.കെ.ജാഫർ  PTA പ്രസിഡണ്ട് 

Previous Page Next Page Home